Veřená zakázka

Zlín, Jaroslavice – odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská – opakované zadání

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího odvodnění v daném území. Komunikace bude doplněna o 3 dešťové vpusti, které se zaústí do nového odvodňovacího systému. Tento systém se skládá ze stávající odvodňovací šachty, ze stávajícího odvodňovacího žlabu, z nového lapače splavenin a nové horské vpusti. Součástí stavebních úprav je doplnění silničních obrubníků na pravé straně komunikace. S tím souvisí i částečná úprava stávající komunikace. Dojde k vyfrézování krytu komunikace na pravé straně a sanace okraje v šířce 1,50 m od hrany silničního obrubníku. V celé délce úpravy dojde k výměně stávajících svodidel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2023