Veřená zakázka

Zimní údržba chemických materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2022 až 04/2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidMateriál, součástky a náhradní díly
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
44113910-7 - Materiály pro zimní údržbu silnic,
50230000-6 - Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
Popis:

Předmětem zakázky je zajištění sjízdnosti místních komunikací na ulicích pas. č.:
• 340c místní komunikace III. třídy – ulice 5. května
• 362c místní komunikace III. třídy – ulice Lesní
• 381c místní komunikace III. třídy - část ulice Kulturní od ulice 5. května po Finanční úřad
• 367c místní komunikace III. třídy – část ulice Svazarmovská od křižovatky s ulicí 1. máje po odbočku na parkoviště nad krytým bazénem
• 376c místní komunikace III. třídy, 411u, 417u – ulice 1. máje od křižovatky s ulicí 5. května po křižovatku se silnicí 1. třídy I/35 na ulicí Meziříčská.
• 340c místní komunikace III. třídy – část ulice 5. května s jednosměrným provozem od křižovatky s ulicí Horská po kruhový objezd na ulici 5. května
• 336c místní komunikace III. třídy – část ulice Horská od křižovatky ulice Horská - Hradišťko po vjezd od ZŠ 5. května
• 104c místní komunikace III. třídy – ulice Pionýrská a část ulice Palackého místní komunikace 700c po Pionýrskou
• 117c místní komunikace III. třídy – ulice J. Wolkera
• 126c místní komunikace III. třídy – ulice Partyzánská
• 115c část místní komunikace III. třídy ulice J. Fučíka od ulice Palackého po ulici J. Wolkera
• 511c místní komunikace III. třídy – ulice Tyršovo nábřeží
• 412c místní komunikace III. třídy – ulice Zuberská po betonárku

Jedná se o odstraňování sněhu pluhováním a posyp vozovky chemickým materiálem – zkrápěnou solí. Údržba místních komunikací bude prováděna tak, aby vrstva sněhu na komunikaci nebyla vyšší než 5 cm a byla v souladu s požadavky § 46 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro místní komunikaci zařazenou do I. pořadí důležitosti dle přílohy č. 7 uvedené vyhlášky pro posyp zkrápěnou solí.

Posypové materiály a jejich nakládku si zajišťuje zhotovitel díla na zařízeních, která oprávněně používá, tato zařízení nejsou ve vlastnictví zadavatele. Údržba bude prováděna nákladními automobily vybavenými předsazenou radlicí a zkrápěcím zařízením.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.10.2022