Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zimní stadion – odhlučnění kompresoru


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výroba, doprava a montáž protihlukového krytu kompresoru ve strojovně chlazení zimního stadionu. Další specifikace předmětu zakázky: 1. Požadovaný útlum krytu zajistí dosažení hygienických limitů hladiny akustického tlaku daných Nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, uvnitř strojovny ˂ 80 dB, na hranici pozemku 2695/2 k.ú. Znojmo-město (okolí strojovny) v noci ˂ 35 dB, přes den ˂ 45 dB; 2. Dosažení hygienických limitů bude doloženo protokolem o provedené zkoušce měření hladiny hluku provedeného akreditovanou zkušební laboratoří; 3. Realizace bude probíhat za provozu strojovny chlazení zimního stadionu; 4. Součástí realizace bude nucené odvětrání protihlukového krytu mimo prostor strojovny; 5. Přibližné rozměry krytu jsou dány zaměřením, které je přílohou zadávací dokumentace. Pro výrobu krytu zástupce zhotovitele provede přesné zaměření na místě; 6. Bližší specifikace krytu viz zadávací dokumentace; 7. Součástí plnění budou náklady na zaměření na místě pro výrobu krytu, doprava krytu, poplatky za skládkovné nepoužitelného materiálu, za uložení suti na skládku, za veškerou manipulaci s materiály, odpady či zařízeními v souvislosti s touto stavbou, apod., vč. všech nákladů na další činnosti nutné pro realizaci předmětu veřejné zakázky a její uvedení do provozu. 8. Záruka za jakost díla bude: kryt min. 36 měsíců, elektroinstalace min. 24 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 09.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.12.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.