Veřená zakázka

Židněves - chodníky podél I/16 včetně autobusových zálivů a přechodů

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku pro pěší podél průtahu silnice I/16 v obci Židněves. Obec Židněves se nachází u silnice I/16 mezi městy Mladá Boleslav a Sobotka ve Středočeském kraji. V rámci návrhu se jedná o výstavbu chodníku pro pěší v délce cca 0,8 km. V současné době se podél průtahu nachází části zpevněných a nezpevněných ploch a chodníků, které netvoří ucelenou a zejména bezpečnou trasu pro pohyb pěších. Chodci se nyní pohybují z větší části úseku po stávající silnici průtahu. Návrhem ucelené trasy chodníku pro pěší, nasvětlením přechodu pro chodce a vybudováním míst pro přecházení výrazně přispějeme ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v dané lokalitě. Návrh řeší i napojení autobusových zastávek v extravilánu. Šířka chodníku pro pěší bude 1,5 - 3,0 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Nově navržený chodník pro pěší kopíruje niveletu stávající komunikace.
Sklon chodníku pro pěší bude jednostranný 2,0 % směrem ke komunikaci. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 216 do 221 m n.m. Rozsah řešeného území je patrný z výkresové dokumentace.. PD je zpracována dle zadání a požadavku žadatele, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná CR Project s.r.o., IČO: 27086135, číslo zakázky 2021-006 Ing. Jindřich Jirák z března 2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.01.2023