Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností zajišťující klimatizaci a související stavební práce. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1: Technicko ekonomické zhodnocení. Projekční práce jsou požadovány v rozsahu:

a) Průzkumné práce a související práce, zajištění vstupních podkladů: zaměření stávajícího stavu rekonstrukcí dotčené části objektu, provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, provedení sond, zajištění vstupních podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
b) projektová dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
c) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů),
d) zpracování Investičního záměru ve spolupráci s objednatelem,
v rozsahu metodických pokynů a vzoru Investičního záměru MŠMT ve výzvě na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k?highlightWords=133+220
e) projektová dokumentace pro provádění stavby, dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce,
f) součinnost a technická pomoc při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby,
g) autorský dozor stavby.

Podrobnost rozsahu projektové dokumentace a souvisejících činnosti je dána technicko – ekonomickým zhodnocením „TEZ – klimatizace objektu A“ (dále jen „TEZ“), která je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.
Zadavatel požaduje zhotovit variantu řešení označenou v TEZ jako MAXI.

Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci činí:
19 027 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel informuje, že budova je na seznamu kulturních památek České republiky a nachází se v památkovém ochranném pásmu pro historické jádro města Brna.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.10.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.