Veřená zakázka

Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP v přípravě stavby Využití objektů v Bílé

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby Využití objektů v Bílé. Předmětem plánované stavby je rekonstrukce a modernizace objektů Vzdělávacího a sportovního centra, Bílá, příspěvkové organizace tak, aby budoucí provoz byl úsporný a zdroj vytápění objektu splňoval požadavky zákonných imisních limitů. Současně budou řešeny venkovní plochy areálu, včetně parkovacích, pochozích apod. a dále budou řešeny potřebné inženýrské objekty. Dle studie stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a s požadavky CHKO Beskydy navržena rekonstrukce stávajících pavilónů A a B, ostatní pavilóny jsou určeny k demolici. Demolované objekty budou nahrazeny novostavbou zahrnující ubytovací, vzdělávací i společenské prostory. V areálu Vzdělávacího a sportovního centra, Bílá, příspěvkové organizace je dle studie navržena také novostavba sportovní haly. Součástí projektové dokumentace bude i stanovení etapizace stavebních úprav pro jednotlivé objekty. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.08.2021