Veřená zakázka

Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Stáří stávající elektroinstalace je cca 45 let a tato je na hranici technické způsobilosti. Závěrečná zpráva revizního technika konstatuje, že převážná část rozvodů elektroinstalace v budově školy nevyhovuje platným normám a je doporučeno provést její celkovou rekonstrukci. Akce zahrnuje v první fázi přípravu projektové dokumentace, která bude řešit celkovou rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a současně z důvodu vzájemné kompatibility také slaboproudou elektroinstalaci (elektronické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému, školního rozhlasu, zvonění, telefonní a datové sítě, domácího vrátného, docházkového systému, WIFI atd.). Dále bude proveden návrh nového osvětlení, vč. specifikací osvětlovacích těles (LED svítidla) a konzultací KHS. Bude provedeno ověření připojovacích míst pro nové rozvody elektroinstalace. Součástí budou i související stavební práce (zasekání do drážek, výmalba, podlahová krytina). Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách a jejich příloze (viz. zadávací dokumentace). Prohlídka místa plnění (Gymnázium Krnov, příspěvková organizace): V případě zájmu o prohlídku místa plnění se zájemci přihlásí e-mailem na adresu: monika.bernatikova@msk.cz nejpozději do 25. 9. 2022. V případě, že se zájemci na prohlídku místa plnění přihlásí, bude se konat dne 26. 9. 2022, sraz zájemců bude v 10:00 hodin před hlavním vchodem do budovy Gymnázia, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov. V případě, že se zájemci do výše uvedené doby na prohlídku nepřihlásí, zadavatel prohlídku místa plnění nebude organizovat. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Prohlídka místa plnění neslouží k poskytnutí odpovědí na dotazy dodavatelů. Zadavatel důrazně doporučuje zájemcům o zakázku zúčastnit se prohlídky místa plnění, neboť se jedná o budovu v městské památkové zóně, ve které jsou zachovány historické sloupy, klenby, stropy apod., které je nutno respektovat a při návrhu rozvodů elektroinstalace zohlednit tak, aby do nich nebylo zasahováno.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2022