Veřená zakázka

Zhotovení PD rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové v Opavě

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava“. Stávající výškový objekt má 12 nadzemních podlaží, z toho je pro účely výuky a ubytování studentů v rámci školy plně využito celkem 8 podlaží. Zbývající 4 podlaží jsou nevyužita. Celkovým záměrem zřizovatele je plné využití výškového objektu v podobě obsazení prázdných 4 NP příspěvkovou organizací Sírius. Na základě výše uvedeného akce zahrnuje nové dispoziční uspořádání výškového objektu vč. souvisejících profesí (zdravotechnika, slaboproud, silnoproud, ústřední topení, elektropožární signalizace), chráněné a únikové cesty, úpravu fasády, řešení zpevněných ploch kolem objektu (parkovací plocha, přístupový chodník apod.). Úprava fasády je předmětem řešení kromě výškového objektu i u objektu učiliště (budova „A“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované společností DUPLEX s.r.o., IČO: 62305433, se sídlem Českobratrská 12, 702 00 Ostrava, v červenci 2018. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.02.2019