Veřená zakázka

Zhotovení elektroinstalace pro nabíjecí stanice elektromobilů (sp/119)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45317100-3 - Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení
Popis:

Stavební práce budou provedeny v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací projekční kanceláře UNIVES spol. s. r. o., Pod Brentovou 6, Praha 5 a oceněny ve výkazech výměr. 1. Kongresová 2/1666, Praha 4: • Stavební práce: Vlastní nabíjecí rozvaděče 2ks jsou navrženy na betonové plotové zdi ve výšce 1 200 mm od úrovně terénu komunikace. Připojovací kabel CYKY 5 x 35 mm² tr. 8063 + Fe ZN 40/3 v délce 68 bm a bude veden z rozvodny objektu po trase pod místní komunikací. Stávající bet. konstrukce vozovky tl. 250 – 300 mm bude odříznuta v šíři 1 000 mm a následně bude proveden výkop o šíři 500 mm v zemině tř. 4. Vybouraný beton bude naložen a odvezen na řízenou skládku na recyklaci ve vzdálenosti cca 20 km. Výkop bude proveden strojně s ručním dočištěním. Výkopek bude ponechán na místě a použit ke zpětnému zásypu. Přebytečný materiál bude odvezen opět na skládku. Ve výkopku bude proveden pískový podsyp fr. 0 – 4, následně bude osazena chránička s protaženou kabeláží a před zásypem bude položena výstražná folie, na kterou bude provedena betonážní komunikace v tl 250 mm. Do objektu bude kabeláž přivedena pomocí vrtaného otvoru v základovém zdivu, s vyvedením nad podlahou a ukončením v rozvodně NN. • Elektro práce: Je požadováno připojení 2 ks nabíjecích stojanových stanic SILENTIUM W a instace nových nových zásuvkových obvodů. Rozvaděč bude napojen na stávající elektroinstalaci v hl. rozvodně. Nový rozvod bude zahrnovat: Instalaci jističe B80A/3 do rozvaděče RH, dodávku rozvaděče R-NS, kabelové napojení, vč. kabeláží a budou doplněny jističe 3x400V 80A/B do stávajícího rozvaděče. Z nového jištění bude připojen kabel CYKY 5x35mm². Nový rozvaděč bude umístěn na hosp. dvoře na zdi za nabíjecími stojany. Trasa kabelu je specifikována ve stavební části. Kabeláž bude uložena v ochranné trubce. 2. Bartolomějská 4, Praha 1 • Stavební práce: Nabíjecí jednotka SILENTIUM W 1 ks je osazena na nosném ocelovém profilu, který je ukotven do bet. základu ve výšce 1 200 mm od úrovně terénu komunikace. Připojovací kabeláž je CYKY 5 x 10 mm²+ CYKY 3 x 2,5 mm² a bude veden z rozvodné skříně NN v objektu Bartolomějská 6. Průraz obvodové zdi bude proveden vývrtem. Protože není možné z důvodu provedené zateplovací fasády osazovat na fasádu nab. jednotku, bude předsazena nosná ocelová konstrukce pro osazení nab. jednotky. Nosný sloupek bude proveden z uzavřeného profilu s pozinkovanou úpravou a ukotven do bet. základu o velikosti 300 x 300 mm do hloubky 800 mm. • Elektro práce: Nový rozvod pro 1 ks nabíjecí stanice SILENTIUM W bude zahrnovat: Instalaci jističe B40A/3 a B16/1 do stávajícího rozvaděče a babeláž. Nástěná nabíjecí stanice bude instalována společně s 1f zásuvkou. Trasa kabeláže projde od rozvaděče k dvorní fasádě a dále v elektoinstalační liště až k zásuvce 230V 16A. 3. Kaplanova 2055, Praha 11 • Stavební práce: Nabíjecí jednotka SILENTIUM W 1 ks je osazena na zdi objektu ve výšce 1 200 mm od úrovně terénu komunikace. Připojovací kabel CYKY 5 x 35 mm² tr. 8063 bude veden pod místní komunikací. Stávající živ. konstrukce vozovky tl. 250 – 300 mm bude odříznuta v šíři 1 000 mm a následně bude proveden výkop o šíři 500 mm v zemině tř. 4. Vybouraný beton bude naložen a odvezen na řízenou skládku na recyklaci. Výkop bude proveden strojně s ručním dočištěním. Výkopek bude ponechán na místě a použit ke zpětnému zásypu. Přebytečný materiál bude odvezen opět na skládku. Ve výkopku bude proveden pískový podsyp fr. 0 – 4, následně bude osazena chránička s protaženou kabeláží a před zásypem bude položena výstražná folie, na kterou bude provedena betonážní komunikace v tl. 250 mm. • Elektro práce: Nový rozvod pro 1 ks nabíjecí stanice SILENTIUM W bude zahrnovat: instalaci jističe, rozvaděče B80A/3, dodávku rozvaděče R-NAB vč. kabeláže. Provede se doplnění rozvaděče jištěním 3x 400V 80A/B do pole 4 rozvaděče Z nového rozvaděče bude připojen kabel CYKY 5x35mm2 ukončený v novém rozváděči R-NAB. Rozváděč R-NAB bude unístěn spolu s nabíjecí nástěnnou stanicí SILENTIUM W ve dvoře na zdi vedle rampy. Trasa kabelu projde z rozvodny k rampě, kde sestoupí do vysekané drážky v podlaze dvora. Dojde ke zdi, kde bude svisle v trubce přivedena k rozváděči R-NAB. Kabel bude v celé délce uložen do ochranné trubky. • Viz přílohy – projektová dokumentace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.09.2021