Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zhotovení audiovizuálního obsahu pro expozici Naši Němci


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní dílyOstatní

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Veřejný zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zhotovení audiovizuálního obsahu pro expozici Naši Němci“ (dále jen „zakázka“), která je zadávána v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ mimo působnost zákona o zadávání veřejných zakázek v souladu se souhlasem ředitele ekonomického odboru Ministerstva kultury ČR.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná na základě výjimky udělené ze strany Ministerstva kultury ČR v zakázce malého rozsahu v uzavřeném řízení, své nabídky mohou podávat
pouze následující uchazeči:
1) Živá paměť o.p.s., IČ: 271 05 300, se sídlem Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
2) Richard Loskot, IČ: 74582186, se sídlem Dr. Horákové 647/4, 400 07 Ústí nad Labem
– Krásné Březno
3) Pink Productions s.r.o., IČ: 29015243, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1
4) Loom on the Moon s.r.o., IČ: 02998041, se sídlem Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7.

Předmětem zakázky jsou služby spočívající ve zhotovení audiovizuálního obsahu pro stálou muzejní expozici k dějinám německy mluvícího obyvatelstva Naši Němci, kterou vytváří společnost Collegium Bohemicum, o. p. s. Zhotovitel se zavazuje podle zadání objednatele zhotovit audio díla a audiovizuální díla (audio díla a audiovizuální díla dále též jako „audiovizuální díla“) specifikovaná ve smlouvě o dílo a jejích přílohách a poskytnout na základě smlouvy o dílo objednateli k předmětu plnění licenci, kdy tyto práce jsou financovány z prostředků pocházejících z veřejných zdrojů poskytovaných z investičního záměru Ministerstva kultury ČR.
Přesná specifikace předmětu požadovaných činností vyplývá ze smlouvy o dílo, která je součástí těchto zadávacích podmínek.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 08.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.12.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.