Veřená zakázka

Zesilovač s fázovým závěsem/ Lock-in amplifier

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka dvoukanálového digitálně řízeného zesilovače s fázovým závěsem pracujícího v kmitočtovém rozsahu DC až 50 MHz. Toto zařízení obsahuje dva fázové závěsy (PLL), které jsou plně konfigurovatelné pro přesné sledování frekvence, a dva nezávislé zesilovače pro obnovu sledovaného signálu, které využívají vstupní analogové rozhraní s vysokou rychlostí vzorkování ve stovkách milionů vzorků za sekundu s rozlišením 14 bitů. Pro každý vstupní kanál je možné nakonfigurovat až 3 demodulátory vázané každý na jinou spektrální složku v analyzovaném signálu. Fázové závěsy, které pracují se šířkou pásma až 50 kHz, mohou být nakonfigurovány až se čtyřmi nastavitelnými PID regulátory s širokým výběrem vstupních a výstupních modulů a umožňují tak efektivní implementaci řídicích smyček přímo v zesilovači pro udržování požadovaných parametrů jednotlivých složek analyzovaného signálu. Maximální šířka pásma každé regulační smyčky závisí na zvolené konfiguraci, ale je nejméně 5 kHz pro každý PID regulátor. Zařízení dále umožňuje přímou analýzu postranních pásem v dynamických schématech amplitudové (AM) a kmitočtové modulace (FM). Tato funkce umožňuje přesně měřit periodické změny frekvence nebo amplitudy sledované složky signálu. Součástí dodávky je i dvoukanálový proudový zesilovač s kmitočtovým rozsahem 50 MHz s přímým připojením k zesilovači s fázovým závěsem. Ovládání zesilovače s fázovým závěsem a sběr měřených dat je možné po sběrnici USB a pomocí dodaného software v počítači. Součástí softwarového balíku je i programovací rozhraní (drivery) pro prostředí LabVIEW a Matlab. Napájení zařízení je napětím 230V/50Hz. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. The subject of the public contract is delivery of dual channel digital controlled lock-in amplifier (amplifier with phase lock loop) operating in the frequency range from DC up to 50 MHz. This device has two fully configurable phase lock loops (PLLs) for precise frequency tracking, and two independent signal recovery amplifiers that use high speed sampling input interface at hundreds of millions of samples per second with a resolution of 14 bits. For each input channel, it is possible to configure up to three demodulators bound each to another spectral component in the analysed signal. Phase lock loops that work with bandwidths up to 50 kHz can be configured with up to four PID controllers with a wide selection of input and output modules to enable efficient imple‪–mentation of control loops directly in the amplifier to maintain the required parameters of each component of the analysed signal. The maximum bandwidth of each control loop depends on the configuration chosen but is at least 5 kHz for each PID controller. The device also enables direct sideband analysis in dynamic amplitude (AM) and frequency modulation (FM) diagrams. This feature allows you to measure periodic changes of frequency or amplitude of the monitored signal component very accurately. The delivery also includes a two-channel current amplifier with a frequency range of 50 MHz with direct connection to the lock-in amplifier. Control of the phase-locked-loop amplifier and acquisition of measured data is possible via the USB interface and using the supplied software on a computer. The software package also includes a programming interface (drivers) for LabVIEW and Matlab. The power supply of the device is 230V/50Hz.‬‬‬‬‬‬‬ The subject of the public contract is defined in detail by technical, business and other contractual terms and conditions included in the procurement documents.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.01.2022