Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zbudování pěší komunikace v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Město Roztoky provádí etapovitě celkovou revitalizaci prostoru městských vil Tiché údolí č. p. 110 a 125. Součástí této akce je i vybudování pěší cesty, spojující ulici Tiché údolí a ulicí Nad vinicemi při jihozápadním okraji řešeného území. Předmětem veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních prací k vybudování této zpevněné, pěší komunikace. Cesta bude začínat na konci slepé odbočky ulice Tiché údolí, přibližně na úrovni městské vily č. p. 125 a povede kolmo do svahu po oplocený konec herní zahrady zdejší mateřské školy. Dále je pak svah prudší, a proto jsou zde navržena čtyři vyosení v podobě ramp, aby byl sklon cesty pro chodce přijatelnější. V místech konců ramp budou osazeny lavičky pro možnost odpočinku. Dále, v horní části je sklon již menší a proto je zde cesta přímá s vložnými menšími schodišti.
Technicky bude proveden přiměřený odkop stávající zeminy, zhutněna takto vzniklá pláň a položeny konstrukční vrstvy cesty ze štěrkodrti a štěrku. Samotný kryt bude proveden v nepravidelných žulových odsecích, kladených do štěrku. Lem dlažby po obou stranách bude po celé délce tvořen železnou pásovinou, usazenou do betonu. Stejně tak schody budou tvořeny z železné pásoviny. Stěny v místech původních schodišť a při průchodu původními, kamennými, opěrnými zdmi budou opět ze železa. Tyto železné stěny budou kotveny do stran pomocí navařených kotev a upevněny do betonových patek. Tyto boky schodišť budou držet okolní terén i zdi. Po zbudování kostry schodišť, včetně boků, by mělo dojít k opravě původních zdí a jejich dotažení až ke kovovým konstrukcím. Pro tyto opravy budou použity stávající kameny z rozpadlých zdí, zasazené do betonové konstrukce. Celá pěší komunikace bude opatřena veřejným osvětlením, sestávajícím celkem z osmi sloupů s osvětlovacími tělesy. V okolí cesty budou provedeny terénní úpravy pro zabránění splavu zeminy na cestu. Terén bude ohumusován a osázen travním semenem. Následná péče není součástí zakázky.
Součástí zakázky je i kácení dřevin, stojících přímo v půdorysu plánované cesty. Ostatní dřeviny stojící v okolí stavby budou zachovány.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 12.03.2021 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.