Veřená zakázka

Zavedení podnikové integrační sběrnice - integrační platformy IP/ESB

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace, zprovoznění a podpora provozu a rozvoje integrační platformy Zadavatele a všech souvisejících SW komponent včetně všech souvisejících licencí a služeb potřebných k provozu IP v prostředí Zadavatele tak, aby dodávka tvořila funkční celek. Předmět plnění této Veřejné zakázky představuje tři (3) časově propojené fáze. Časování a detail jednotlivých fází je uveden v čl. 4 zadávací dokumentace - Harmonogram, postup nasazení, čl. 5 zadávací dokumentace - Specifikace Fáze Implementace, čl. 6 zadávací dokumentace - Fáze Servisní podpory a čl. 7 zadávací dokumentace - Fáze Realizace rozvojových požadavků. Na základě zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena smlouva na plnění předmětu Veřejné zakázky, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.10.2022