Veřená zakázka

Zátkovo nábřeží, České Budějovice

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla „Zátkovo nábřeží České Budějovice“ spočívající v: a) zajištění projektové přípravy pro zpracování projektové dokumentace; b) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDSP), dokumentace pro provedení stavby (PDPS), realizační dokumentace stavby včetně výrobně technické dokumentace ve stanoveném rozsahu a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS); c) zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy nezbytných pro realizaci stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů projektové dokumentace, jakož i pro následné uvedení stavby do provozu a její užívání; d) zajištění autorského dohledu; e) výstavbě, tj. realizaci stavebních a technologických úprav objektu jakož i dodání příslušného mobiliáře; f) poskytnutí příslušných licencí. Veřejná zakázka bude realizována metodou dodávky Design & Build. Podrobný popis předmětu plnění včetně specifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení – závazném vzoru smlouvy o dílo .

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.12.2023