Veřená zakázka

Zateplení fasády objektu č.p. 73 v obci Tři Dvory (k.ú. Tři Dvory u Litovle)

Číslo ve věstníku:
P21V10000148
Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této VZ je zateplení obvodového pláště objektu. Nejprve dojde k odstranění stávajícího zateplení budovy (nachází se na dvou světových stranách V + J) včetně nepřídržných částí původní omítky, provede se řádné očištění podkladu a provede se nové zateplení z šedého EPS, který vyhovuje požárně-technickým požadavkům. Na toto zateplení se provede nová fasádní omítka. Založení izolantu nad úrovní soklu se provede základovou lištou, platným a certifikovaným způsobem daného výrobce a dodavatele. Nová fasáda objektu bude provedena ze silikonové fasádní omítky tl. 3 mm na bázi silikonové pryskyřice s minimální nasákavostí a vysokou propustností v zrnitosti 2,0 mm. Na původní část fasády, který byl obložen obkladem z kamene, se provede vrstva ze střednězrnné mozaikové omítky (marmolitu). Rovněž dojde k výměně parapetů za hliníkové a jejich oplechování, k oplechování atiky a k dalším drobným stavebním pracím (demontáž a montáž antény a držáku na anténu, demontáž svodů bleskosvodu a montáž nových svodů, kompletní demontáž klempířských prvků, nivelační bod, nová dvířka na fasádě objektu, poklop na tukovou jímku, drobné opravy zámkové dlažby, nové šambrány okolo oken, nová světla na fasádě objektu, odstranění původní keramická dlažby na podestě u hlavního vstupu do objektu a položení dlažby nové, demontáž a zpětná montáž cedulí, reklamní loga, nápisy na fasádě…), jež je uvedeno v Technické zprávě. Veškeré práce, prováděné v rámci tohoto projektu, se budou realizovat dle výkresové dokumentace a platných technických a technologických předpisů, bude použito pouze certifikované řešení stanovené požadovanou zkouško, či zkouškami. Práce může provádět pouze stavební firma, k tomu záměru určená a certifikovaná. Práce se budou provádět tradičními způsoby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.04.2021