Veřená zakázka

Zateplení a vnitřní stavební úpravy výrobní haly INVAZ s.r.o. - opakované zadání

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh, zejména pak projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem: „Zateplení a vnitřní stavební úpravy výrobní haly SO 02“, která je přílohou zadávací dokumentace, a položkovým rozpočtem – výkazem výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je generální projektant Ing. Miroslav Kluc, Projektová a inženýrská kancelář, Trnovanská 557,190 17 Praha 9, IČO 11216484.

Výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK s hodnotou větší než hodnota nadlimitní sektorové zakázky na dodávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021