Veřená zakázka

Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejných zakázek na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
75100000-7 - Administrativní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení předběžných tržních konzultací, zpracování podmínek nabídkového řízení a zajištění řádného průběhu nabídkového řízení a zpracování dokumentace a jednání u přímého zadání a zajištění řádného průběhu přímého zadání . Mezi zásadní činnosti poradce bude patřit zejména:
a) provedení PTK dle požadavků Zadavatele včetně administrace v nástroji E-ZAK
b) příprava kompletní dokumentace nabídkového řízení,
c) příprava kompletní dokumentace pro přímé zadání ,
d) příprava obchodních podmínek
e) zajištění řádného průběhu nabídkového řízení,
f) zajištění řádného průběhu přímého zadání
g) účast při distančních i prezenčních jednáních s dodavateli v rámci přímého zadávání ,
h) administrace nabídkového řízení i přímého zadání v nástroji E-ZAK,
i) výkon všech podpůrných činností souvisejících s přípravou a průběhem nabídkového řízení a přímého zadání (zejm. doručování, přijímání písemností, komunikace s dodavateli, tisk, kopírování dokumentů apod.).
Součástí plnění zástupce zadavatele je dále:
a) zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pokud budou v souvislosti se zadáváním Veřejných zakázek zahájena řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahrnující:
o předání kompletní dokumentace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
o zpracování vyjádření zadavatele k návrhům na přezkoumání úkonů zadavatele, zpracování rozkladů proti prvostupňovým rozhodnutím ÚOHS, příp. zpracování dalších podání za zadavatele,
o procesní zastupování zadavatele a účast na případných jednáních ve všech stupních správního řízení,
b) zastupování zadavatele před soudy v záležitostech týkajících se procesu zadávání veřejných zakázek zahrnující:
o zpracování správních žalob, kasačních stížností a dalších podání za zadavatele,
o procesní zastupování zadavatele a účast na jednáních ve všech stupních soudního řízení,
c) poskytování právních konzultací a zpracovávání odborných analýz či stanovisek souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na základě žádostí zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.06.2021