Veřená zakázka

Zastřešení haly soli CM Bruntál po požáru

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213260-3 - Výstavba skladů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Zastřešení haly soli CM Bruntál po požáru“. Jedná se zejména o stavební úpravy stavby haly jejíž střecha shořela během požáru. Stávající nosné konstrukce stavby byly posouzeny ze statického hlediska jako vyhovující, a proto budou zachovány.

Navrhované parametry stavby:
- zastavěná plocha 548 m2
- obestavěný prostor 4 932 m3
- užitná plocha 486 m2
- půdorysný rozměr 32 460 mm x 24 200 mm

Součástí stavby je demontáž a následná montáž vnitřního rozvodu vody a stávajícího solankového hospodářství nacházející se uvnitř haly soli. Místo pro uložení demontovaných částí vnitřního rozvodu vody a solankového hospodářství určí investor (areál střediska Bruntál). Technologie emulzního hospodářství není součástí stavby a bude provedeno pouze jeho nové zastřešení.
Podrobně viz přiložená projektová dokumentace pro provádění stavby.
Předpokládaná lhůta výstavby je stanovena na min 75 a max 120 kalendářních dnů (hodnotící kritérium), přičemž dílo je dokončeno předáním veškerých podkladů pro uvedení díla do plnohodnotného provozu, tj. pro vydání kolaudačního souhlasu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.12.2023