Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zařízení pro lepení knižních vazeb V2

Číslo ve věstníku:
Z2020-034388
Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro lepení knižních vazeb V2 blíže specifikovaného touto ZD a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky, a to zejména: • dopravu předmětu zakázky na místo určení, vybalení a kontrolu, • instalaci předmětu zakázky zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům a médiím, • daně, clo a poplatky spojené s dodávkou předmětu zakázky, • uvedení předmětu zakázky do plného provozu zahrnující jeho instalaci, odzkoušení a ověření správné funkce, jeho seřízení, • zkušebním provozu a zaškolení obsluhy zadavatele jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných při pořízení technologie. Požadované parametry a technická specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD a jsou pro dodavatele zadávacího řízení závazné. Nabídku dodavatele, která nebude splňovat požadované technické parametry, zadavatel vyloučí z další účasti v zadávací

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.10.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 02.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.