Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zámecká zahrada v proměnách času


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozice v prostorách zámku v Ostrově na téma „Zámecká zahrada v proměnách času“, která bude prezentovat vývoj ostrovského zámeckého parku.
V prostorách sala terreny je původní expozice rušena, jelikož u exponátů vypršela doba, po kterou byly městu pro expozici zapůjčeny a jsou postupně navraceny jejich vlastníkům. Město Ostrov plánuje realizovat novou expozici v prostoru historické sala terreny, která navazuje na turistické infocentrum, které provozuje město Ostrov. Infocentrum vykazuje za roky 2015 až 2019 průměrnou návštěvnost 18,4 tis. návštěvníků za rok, což je velký potenciál pro zhlédnutí plánované expozice.
Expozice Zámecká zahrada v proměnách času bude prezentovat čtyři základní historické vývojové etapy zámeckého parku moderní, atraktivní, srozumitelnou formou, s použitím moderních technologií, které nabídnou zážitek a pomohou zprostředkovat poznání i edukaci.
Cílem expozice „ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ V PROMĚNÁCH ČASU“, která navazuje na stálou expozici vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských v kapli sv. Anny v areálu Posvátného okrsku v Ostrově, nazvanou OSTROV V EVROPĚ – EVROPA V OSTROVĚ, je prezentovat nejširší veřejnosti historický a umělecký význam zámecké zahrady v Ostrově. Ta je jednou z podstatných kulturně historických atraktivit města Ostrova.
Expozice představí vývoj zámecké zahrady ve všech jejích slohových etapách a ukáže i vývojové předlohy, které vedly k vytvoření skvostné podoby zahrady v Ostrově. Současně upozorní i na areály, pro které ostrovská zahrada sloužila jako vzor a předobraz. Expozice bude vstupní branou k bližšímu poznání historického a stavebního vývoje unikátní zámecké zahrady v Ostrově v kontextu na evropský a světový vývoj zahradní tvorby. Po jednotlivých krocích bude návštěvník proveden nejvýznamnějšími objekty zahrady a seznámen s jejich podobou i funkcí. Bude prezentováno jak utváření prostoru, tak i jeho vybavení vodním programem, sochařskou výzdobou, vegetativní složkou se záhony a rostlinami. Jednotlivé slohové úseky ostrovské zahrady budou prezentovány jak na výstavních panelech a velkoplošných fotografiích, tak i formou modelů. Výstupem bude expozice, která zahrnuje klasické i moderní technologie (text, foto, předměty, hudba, obraz, světlo, interaktivita apod.). Expozice bude mít výraznou vizuální formu a design respektující historické prostředí a provádí edukaci zábavnou formou.

Expozice Zámecká zahrada v proměnách času bude prezentovat čtyři základní historické vývojové etapy zámeckého parku:
1. slohová etapa – manýristická zahrada
2. slohová etapa – barokní zahrada
3. slohová etapa – vrcholně barokní zahrada
4. slohová etapa – přírodně krajinářský park
Pro realizaci expozice bude v maximální míře využit stávající mobiliář (vitríny, osvětlení apod.), který bude doplněn o moderní výtvarné řešení prostoru, při respektování dochovaných historických architektonických prvků. Kromě standardních výstavních prvků (panely, vlastní nebo exponáty a modely zahrady a objektů v ní) se plánuje použití i moderních technologií, interaktivních prvků, audiovizuální techniky, různých forem promítání obrazových materiálů k názornější prezentaci vývoje zámecké zahrady.

Mobiliář expozice bude tvořen tabulemi s textovou a obrazovou náplní, prosklenými vitrínami, kde budou nainstalovány např. historické rytiny, veduty, dobové mapy, plány, archivní materiály (fotokopie), kresebné analýzy a hmotové rekonstrukce celků, částí i jednotlivých prvků souvztažných zámeckých zahrad, modely charakteristických prvků ostrovské zahrady i zámeckých zahrad sloužící pro porovnání, ukázky společenských funkcí zámecké zahrady, včetně zábavy, hudebních produkcí, slavností, drobné artefakty nalezené v Ostrově v rámci archeologického průzkumu obnovy zámeckého areálu a zámeckého parku.

S ohledem na národnostní složení návštěvnické klientely budou texty a popisky uváděny v českém i německém jazyce, sylabus pro návštěvníky v anglickém a ruském jazyce. Návštěvníci výstavy se budou expozicí pohybovat bez průvodce.

Předmět zakázky spočívá v realizaci stálé expozice dle veřejné zakázky, zhotovení projektové dokumentace a ve zhotovení doplňujících dokumentací.
Součástí Díla bude zejména, nikoliv však výlučně:
A. Projektová dokumentace
a) Dokumentace provedení realizace expozice,
b) Technický scénář expozice a podklady pro pojištění sbírek a výstavního mobiliáře,
c) Úprava textů – pro výstavní panel, tabuli, vizualizaci (18 ks) včetně překladů (NJ, AJ, RJ),
d) Obsahy AV médií (pro LCD, DTP).
B. Realizace interiéru expozice
a) realizace a montáž stavební části expozic (řešení povrchů a barevnosti prostor, předstěny, stínění, expoziční grafika (polepy, panely, látkové potisky))
b) realizace a montáž elektroinstalace expozice, včetně osvětlení expozice – úprava osvětlení, doplnění osvětlení a řízení osvětlení
c) realizace a montáž vitrín a modelů,
d) realizace a montáž výstavního mobiliáře, interaktivních prvků, mobiliář AVM, audio video technika (LCD, DTP, Repro, přehrávače atd.)
Přílohy jsou podkladem pro nabídku. Autory libreta jsou Mgr. Lubomír Zeman, Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mgr. Miluše Kobesová. Zpracování výtvarné a grafické studie provedla Ars Fabrica, s.r.o., Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, zastoupená Ing. Akad. arch. Ivo Kramlem, Textové podklady pro expozici (Mgr. L. Zeman, 10/2020) a Obrazová příloha k textovým podkladům pro expozici (Mgr. Kobesová, Mgr. Zeman, 11/2020).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 29.12.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.