Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Založení vybraných prvků ÚSES v k.ú. Kelčice

Číslo ve věstníku:
Z2020-040940
Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je založení vybraných krajinných prvků v katastru obce Vranovice Kelčice, okres Prostějov. V rámci zakázky budou zhotoveny stavební objekty: SO 02 Biokoridor NRBK K 133 d, SO 03 Biokoridor NRBK K 133 e, SO 04 Biokoridor NRBK K 133 f a SO 05 Biocentrum LBC 7. Jedná se o soustavu dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kelčice. Pozemkovou úpravou byly pro krajinné úpravy vyčleněny parcely, které jsou s výjimkou jednoho pozemku ve vlastnictví obce Vranovice-Kelčice. Téměř většina ploch na vyčleněných pozemcích řešených prvků je v současnosti užívána jako orná půda. Malá část NRBK K133f a LBC 7, která byla již dříve vysazena (na části pozemku p.č. 1129, 1110), zůstane bez úprav. Většina orné půdy na pozemcích bude vzhledem k cílové funkci prvků přeměněna na trávobylinné porosty s liniovými výsadbami dřevin.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.12.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.