Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Otnice

Číslo ve věstníku:
Z2020-017104
Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je založení vybraných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) v katastru obce Otnice. V rámci projektu je navržena výsadba chybějící části lokálního biocentra LBC 8 a chybějících částí dvou lokálních biokoridorů LBK 4 a LBK 5. Navrhované části ÚSES byly vymezeny v rámci komplexní pozemkové úpravy zpracované pro dotčený katastr v roce 2015. V rámci realizace veřejné zakázky bude vysazeno 14 503 dřevin, z toho 10 716 stromů a 3 787 keřů. Plocha stanovišť, na které bude zakázka realizována, činí 122 116 m2.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 20.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.06.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.