Veřená zakázka

Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Medlov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77300000-3 - Zahradnické služby,
77315000-1 - Vysazování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je založení vybraných krajinných prvků v katastru obce Medlov. Tyto vybrané krajinné segmenty jsou součástí lokálního územního systému ekologické stability krajiny, upřesněného v roce 2013 Plánem společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy. V rámci projektu je navržena výsadba chybějících částí lokálního biocentra LBC 7, lokálního biokoridoru LBK 10 a interakčního prvku IP 1. V rámci zakázky bude provedeno vytýčení parcel, plošná příprava půdy, výstavba oplocenek, výsadba dřevin, příprava půdy před výsevem travnatých ploch, osev travnatých ploch a kosení travnatých ploch.

Celkový počet vysazených dřevin – 1 850 dřevin, z toho 1135 sazenic stromů a 715 keřů.

Součástí zakázky je 3 letá následná péče o založené výsadby. Náklady na třetí rok následné péče nejsou uznatelné v rámci finanční podpory z OPŽP a bude je nést zadavatel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.05.2021