Veřená zakázka

Základní škola a Mateřská škola Rakvice - přístavba třídy k MŠ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je přístavba třídy mateřské školy k budově Základní školy a Mateřské školy Rakvice, díky které dojde k navýšení kapacity předškolního zařízení o 24 dětí.

Přístavba je navržena s ohledem omezení dané místem a s ohledem na požadavek na maximální hospodárnost
stavby z hlediska počáteční investice i následného provozu, ale při zajištění kvalitního vnitřního prostředí (větrání,
tepelná pohoda, osvětlení). Stavba je tak navržena jednoduchá obdélníková přízemní s využitím běžných
stavebních materiálů a technologií. Nosné zdivo bude z keramických tvárnic, kdy obvodové stěny budou
jednovrstvé z tvárnic tepelně izolačních, založených na betonových základových pasech; střecha bude
jednoplášťová vegetační (extenzivní), fasády budou omítané – finální omítka bude strukturovaná s nátěrem, barvy
jsou navrženy přírodních odstínů (světlá a tmavá písková).

V přístavbě bude jedna třída mateřské školy se zázemím – šatnou, WC s umývárnou a skladem lehátek. Na další
prostory školky bude třída napojena chodbou, která dále pokračuje k jídelně v budově ZŠ. Hlavní přístup pro rodiče
s dětmi bude stávajícím hlavním vchodem do školky. Zázemí pro učitelky a pro úklid bude využito ve stávajících
prostorách školky. Přístup do nové třídy i třída samotná jsou bezbariérové. V chodbě spojující MŠ a ZŠ budou
vyrovnávací rampy max. sklonu 1:16.

Podrobné zadání je specifikováno v projektové dokumentaci (zpracovatel Ing. Adam Kurdík, IČ: 758 21 362,
zpracováno v XI. 2019), která je nedílnou přílohou zadávací dokumentace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.10.2021