Veřená zakázka

Základna Valeč - nemocnice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Karlovarský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
45000000-7 - Stavební práce,
45262521-9 - Fasády,
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace objektu bývalé záložní nemocnice v areálu
civilní obrany na parc. st 231 (stavba) a parc. č. 1130/1 (venkovní úpravy), KÚ Valeč v Čechách
zacílená na energetické úspory, především: nový vnější plášť s novými okny a se stínícími prvky,
střecha s vegetačním souvrstvím, ÚT pomocí tepelného čerpadla země-voda, FVE 54 kWp s baterií, VZT s rekuperací, ZTI s recyklací šedé vody, elektroinstalace, přípojky vodovodu a kanalizace, vsakování dešťových vod.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr (rozpočet).
Rozpočet je rozdělen na 3 části, kdy předmětem plnění této veřejné zakázky jsou první dvě části:
přílohy č. 1a (stavební výdaje spojené s energetickou úsporou budovy způsobilé v dotaci) a č. 1b (nutné stavební výdaje nesouvisející s energetickou úsporou budovy).
Zadavatel důrazně upozorňuje, že část prací zahrnutých v Projektové dokumentaci není předmětem plnění této veřejné zakázky - práce, které nejsou předmětem plnění, jsou specifikovány v třetí části Rozpočtu, resp. soupisu prací a výkazu výměr – v příloze č. 1c. Zadavatel předkládá účastníkům tzv. třetí část rozpočtu, která není předmětem plnění této veřejné zakázky, z důvodu ucelenosti a návaznosti na kompletní projekt.
Veřejná zakázka je financována z programu: Národní plán obnovy - program Regenerace
brownfieldů pro podnikatelské využití (komponenta 2.8.3), číslo projektu: 283 BF 23.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.04.2024