Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zajišťování pracovnělékařských služeb pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Ostravě


Kategorie

Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je a) provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), tj. vstupní, periodické a mimořádné a prohlídky, pro zaměstnance zadavatele, kteří při plnění služebních či pracovních povinností používají (řídí) motorová vozidla zaměstnavatele, přičemž tato činnost není zaměstnanci zadavatele vykonávána jako obvyklá součást výkonu jejich práce, avšak v rámci této činnosti bývají do místa výkonu práce přepravovány další osoby, b) pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů, c) komplexní organizace pracovnělékařských služeb spočívající zejména v organizování a administraci pracovnělékařských prohlídek, objednávání zaměstnanců zadavatele k těmto prohlídkám a předávání pokynů a podkladů k provedení prohlídek, zpřístupnění podpory informačního systému (zpřístupnění webového rozhraní informačního systému), vedení lhůtníku prohlídek a dohledu na pracovištích, provádění školení první (předlékařské) pomoci pro vybrané zaměstnance zadavatele (e-learning), sledování a předávání informací o legislativních změnách v oblasti pracovnělékařských služeb, provádění poradenských a konzultačních činností.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 23.12.2020 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.