Veřená zakázka

Zajištění výjezdních aktivit v rámci projektu Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
79952000-2 - Organizování akcí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vícedenních pobytů včetně evaluace a platforem setkávání včetně evaluace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 1. část veřejné zakázky: Vícedenní pobyty, včetně evaluace Předmětem této části je kompletní příprava a realizace max. 46 pobytů dle stanovených podmínek, tj. kompletní zajištění jak organizačně technického zázemí (ubytování, strava, pronájem prostoru a techniky pro výuku, zajištění studijních materiálů apod.), tak personální obsazení pobytu a zároveň realizace evaluace dle stanovených podmínek službách. Předmět plnění v rozsahu 1. části veřejné zakázky zahrnuje následující služby: 1) Pobyty pro neformální pečující, jež využívají služeb rané péče; 2) Pobyty pro neformální pečující sdružené ve svépomocných skupinách; 3) Pobyty pro pracovníky rané péče; 4) Pobyty pro děti s postižením. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve smlouvě o poskytování služeb pro 1. část veřejné zakázky, jež tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. 2. část veřejné zakázky: Platformy setkávání, včetně evaluace Předmětem této části je kompletní příprava a realizace každého pracovního workshopu (max. 5 WS) a kulatého stolu (max. 6 KS) dle stanovených podmínek, dále příprava prostředí pro přihlašování cílové skupiny dle stanovených podmínek, příprava podkladů k žádosti o akreditaci a následná akreditace vzdělávacích kurzů realizovaných v rámci každého pracovního workshopu u MPSV, MV, případně MZ, a to dle tématu daného kurzu (tento však musí zcela odpovídat stanoveným kritériím, časová dotace každého kurzu je 8 výukových hodin) a realizovat evaluaci aktivity dle stanovených podmínek. Předmět plnění v rozsahu 2. části veřejné zakázky zahrnuje následující služby: 1) Pracovní workshopy pro veřejné opatrovníky a sociální pracovníky obcí; 2) Pracovní workshopy pro sociální pracovníky ze zdravotnických zařízení; 3) Kulaté stoly navazující na proběhlé workshopy. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve smlouvě o poskytování služeb pro 2. část veřejné zakázky, jež tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.07.2024