Veřená zakázka

Zajištění těžební činnosti pro lesy Města Krupka

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77210000-5 - Služby v oblasti těžby dřeva
Popis:

Předmětem veřejné zakázky spočívá v poskytování služeb těžby dříví: strojní těžba nebo těžba ručním nářadím výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 40 let, odvětvení, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 300 m, ukládání dohrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem - přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem. Cílem této zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu neurčitou se dvěma účastníky. Účastníci budou provádět předmět plnění formou dílčích plnění, tak jak je uvedeno v Závazném vzoru rámcové dohody.

Předpokládaný rozsah těžby činí 2 000 m3/rok při 70% těžby ručním nářadím a 30% těžby harvestorem.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž je Závazný vzor rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.07.2022