Veřená zakázka

Zajištění svozu odpadů pro město Fryšták

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Ostatní
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady,
90511000-2 - Sběr odpadu,
90512000-9 - Odvoz odpadu,
90513100-7 - Likvidace odpadu z domácností,
90513200-8 - Likvidace tuhého městského odpadu
Popis:

Předmětem zakázky je zajištění komplexního systému nakládání s odpady na území města Fryšták včetně velkoobjemového a nebezpečného odpadu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami zadavatele. Účelem veřejné zakázky je, aby vybraný dodavatel zajistil pro zadavatele plnění povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 5412020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných prováděcích předpisů, zejména pak vyhlášky č. 2732021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,, a dále cílů a povinností plynoucích, z aktuálního Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje (dále jen „POH ZK“) a Obecně závazné vyhlášky zadavatele č. 32021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2022