Veřená zakázka

Zajištění stěhování agentury CzechTrade

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníAuto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Přeprava a související služby
CPV kódy:
98392000-7 - Stěhovací služby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stěhovací práce a s nimi související služby na obou místech plnění vč. zapůjčení stěhovacích krabic standard. Stěhován bude: - Kancelářský nábytek - Výpočetní technika - Elektronika - Vybavení kanceláří (včetně trezorů, květin, lednic, tabulí, flipchartů, obrazů, zrcadel, dokumentů a osobních věcí zaměstnanců) - Vybavení chodeb (vč. gaučů) Odhadovaný počet stěhovaných věcí mimo osobních věcí pracovníků je: - Trezory – 4 ks - Menší nábytek (židle, věšáky, kontejnery, flipcharty, schůdky, magnetické tabule) – 500 ks - Větší nábytek (skříně, stoly, regály, registry, pohovky) – 500 ks - IT technika (PC sety, malé tiskárny) – 180 - Elektronika (chladničky, mikrovlnné trouby, přímotopy, větráky, lampy, skartovače, kávovary, dotykový panel) – 150 ks Součástí plnění je zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu včetně balení do krabic dodavatele, převoz stěhovaných věcí ze stávající prostor do nových prostor, vyložení, vybalení a umístění dle pokynů zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávky krabic včetně obalového materiálu, ve kterých bude dodavatel stěhovat IT techniku a elektroniku včetně příslušenství. Přesný soupis majetku určený ke stěhování bude předán vítězi zakázky. Odpojení IT techniky a elektroniky zajistí zadavatel. Odpojenou IT techniku a elektroniku zabalí a přestěhuje dodavatel dle pokynů zadavatele. Dodavatel vybalí techniku a elektroniku dle pokynů zadavatele, vlastní připojení zajistí zadavatel. Dodavatel vybalí a smontuje majetek téhož příp. následujícího dne, kdy byl přestěhován a umístí dle pokynů zadavatele. Osobní věci stěhovaných pracovníků budou zabaleny zadavatelem do zapůjčených krabic, stěhován dodavatelem dle pokynů zadavatele a následně vybalen zadavatelem. Zadavatel požaduje zapůjčení stěhovacích krabic standard a obalového materiálu dle přílohy č. 3 Zapůjčené stěhovací krabice vč. balícího materiálu předá dodavatel zadavateli v rozloženém stavu 3 dny před skutečným zahájením stěhováním. Zadavatel předá dodavateli zapůjčené krabice vč. balicího materiálu určeného k likvidaci zpět též v rozloženém stavu a to nejpozději do 31 dnů po skutečném ukončení fáze stěhování. Zadavatel zajistí popis stěhovacích štítků na veškeré dodané krabice. Štítek bude obsahovat: - Jméno pracovníka - Číslo kanceláře, ze které bude majetek stěhován - Číslo kanceláře, do které bude majetek stěhován Polepení stěhovacích štítků u stěhovacích krabic zajistí zadavatel. Odstranění stěhovacích štítků z veškerých krabic zajistí dodavatel. Službami v souvislosti se stěhováním se rozumí: - Demontáž a montáž majetku zadavatele - Kompletní balicí servis s použitím obalového materiálu zajištěný dodavatelem zajišťující bezpečnou manipulaci s majetkem zadavatele - Zajištění záborů v místě plnění veřejné zakázky - Zapůjčení stěhovacích krabic standard a obalového materiálu - Dodání krabic a obalového materiálu, zabalení a vybalení stěhovaného majetku, zejména elektroniky a IT techniky dle pokynů zadavatele - Přistavení stěhovacích vozů - Snesení, nakládka, vykládka a vynesení stěhovaného majetku zadavatele dle jeho pokynů - Zajištění stěhovaného majetku proti poškození - Zajištění prostoru dotčeného stěhováním proti poškození – zejména ochrana rohů, podlah, stěn, výtahů apod. - Zabalení, uložení, přeprava, vybalení a předání speciálních věcí, zejména IT techniky a elektroniky - Zabalení, uložení, přeprava, vybalení šanonů z archivu - Ekologická likvidace použitých obalových materiálů - Poskytování součinnost zadavateli při koordinaci stěhování Další specifikace Reakční doba dodavatele Zadavatel požaduje, aby reakční doba, za kterou dodavatel vyšle na požadované místo svoje zaměstnance včetně potřebné techniky a zahájí stěhovací práce od objednávky (e-mail) do 48 (čtyřiceti osmi) hodin. Pojištění Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě včetně osoby zadavatele pokrývající předmět plnění veřejné zakázky s minimální celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně 30 000 000,- Kč s maximální spoluúčastí 50 000 Kč. Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce doložil prostou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Dodavatel garantuje smluvní vztah po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nebude-li pojistná smlouva platná v den podání nabídky, zadavatel akceptuje čestné prohlášení dodavatele včetně lhůty, dokdy bude pojistná smlouva zadavateli předložena. Maximální možná lhůta pro předložení pojistné smlouvy, kterou zadavatel připouští, je do druhého dne po vyhlášení vítěze zakázky. Poté bude vybrán další účastník, který splnil podmínky účasti, kvalifikace a ekonomické výhodnosti. Maximální a nepřekročitelná hodnota zakázky je 850 000 Kč bez DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2021