Veřená zakázka

Zajištění služeb v rámci čištění odvodňovacích systémů, kontrol UV a přípojek a kamerových prohlídek kanalizací - rámcové dohody 2022

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnostiAuto-moto, doprava
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby Opravy, revize a servis
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
50000000-5 - Opravy a údržba
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění kontrol a čištění uličních vpustí a jejich přípojek a kamerových prohlídek kanalizací. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části.

Dílčí část č. 1:
Kontroly UV a přípojek před stavbou a nahlášených závad UV a přípojek v roce 2022

Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je:
Provádění služeb spočívajících v kontrolách uličních vpustí (UV) a jejich přípojek před plánovanými stavbami (zejména liniovými) za účelem zajištění jejich případných oprav v rámci těchto staveb a kontrola nahlášených závad (UV) za účelem zjištění rozsahu případných oprav a odvoz kontaminovaného odpadu na skládku.

Dílčí část č. 2:
Kamerové prohlídky kanalizací a kontrola jejich stavebního stavu v rámci hlavních prohlídek komunikací v roce 2022

Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je:
Provádění služeb spočívajících v čištění uličních vpustí a jejich přípojek a následná kamerová prohlídka kanalizací včetně odvozu kontaminovaného odpadu na skládku.

Dílčí část č. 3:
Čištění odvodňovacích systémů v roce 2022
Předmětem dílčí části 3. veřejné zakázky je:
Provádění služeb spočívajících v čištění odvodňovacích systémů komunikací v Brně (pravidelné povinné čištění odvodňovacích žlábků v Městské památkové péči (MPR), propustků a horských vpustí po přívalových srážkách) včetně odvozu kontaminovaného odpadu na skládku.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textů dohod a jejich přílohách.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny dílčí části veřejné zakázky.

Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.12.2021