Veřená zakázka

Zajištění servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy v DC2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50312600-1 - Opravy a údržba zařízení pro informační technologie
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění standardizovaných služeb servisní a technické podpory (dále jen „Služba“) serverových zařízení HP Proliant, HP Blade System a diskových polí DELL (dále jen „Zařízení“), na kterých jsou provozovány ve virtualizačním prostředí datová úložiště, vnitřní a infrastrukturní systémy určené pro zaměstnance Finanční správy České republiky. Seznam jednotlivých Zařízení včetně délky požadované Služby u konkrétního Zařízení je uveden v Příloze č. 2 ZD – Seznam servisovaného Zařízení. V rámci Služby budou zajištěny zejména následující činnosti: - servisní zásahy v místě plnění, na základě nahlášení zadavatelem, jejichž výsledkem bude plně funkční Zařízení, - zajištění přístupu ke znalostní bázi, podpoře výrobce, stažitelnému obsahu (např. nové ovladače, firmware, dokumentace, atd.). Služba bude poskytována v souladu s podmínkami specifikovanými ve Smlouvě o zajištění servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy v DC2, která tvoří Přílohu č. 1 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.08.2022