Veřená zakázka

Zajištění realizace kurzů a zkoušek pro kontrolní techniky v Olomouckém kraji

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80000000-4 - Vzdělávání a školení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace prohlubovacích kurzů kontrolních techniků lektory dodavatele realizujících lektorskou činnost včetně účasti v komisi na přezkoušení odborné způsobilosti technika, tedy poskytnutí všech členů zkušební komise pro závěrečné přezkoušení (dále také „zkouška“), v rámci kurzů a přezkoušení pořádaných zadavatelem na základě pověření podle § 62 odst. 1. a § 48a odst. 6. zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“). Dále je předmětem této zakázky zajištění lektorské činnosti nebo realizace dalších odborných kurzů a účast ve zkušební komisi z oblasti technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích pořádaných dodavatelem. To vše včetně zajištění prostor pro realizaci kurzů pro minimálně 30 osob, pitného režimu a obědů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2021