Veřená zakázka

Zajištění provozu SW licencí IBM i2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření centrální smlouvy na zajištění provozu SW licencí IBM i2 pro Policii ČR - technická podpora 114 softwarových licencí uvedených níže (jedná se o licence vlastněné Zadavatelem, podpora v programu obchodního modelu FCT byla platná do 31. 12. 2020), zaměřená na poskytování informací a pomoci související s užíváním licencí, na minimalizaci problémů v důsledku daných vlastností a možných vad, na zajištění a poskytování aktuálních verzí softwarových licencí od výrobce. Podpora bude poskytována po dobu 36 měsíců.Zadavatel připouští možnost dodání nových (části nebo i všech) licencí s tím, že v takovém případě se Zadavatel zavazuje ukončit používání stávajících licencí, které budou nahrazeny novými (aby nedošlo k porušení PA). Nové licence musí být dodány jako časově neomezené. Podrobně viz zadávací dokumentace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2021