Veřená zakázka

Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 - DMS II

Číslo ve věstníku:
Z2021-015067
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 - DMS II na období 48 měsíců Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného vzoru Smlouvy zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 - DMS II která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Služby jsou vymezeny v příslušném katalogovém listu jako: a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy, b) služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti a úpravy pro potřeby zadavatele, c) ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.06.2021