Veřená zakázka

Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II na období 48 měsíců
Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného vzoru Smlouvy zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Služby jsou vymezeny v příslušném katalogovém listu jako
a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy,
b) služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti a úpravy pro potřeby zadavatele,
c) ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.06.2021