Veřená zakázka

Zajištění provozu a rozvoje IS ESF

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72222300-0 - Služby informačních technologií
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je převzetí a rozvoj IS ESF 2014+, portálového frameworku a portálu www.esfcr.cz (dále společně jen „Systém“) pro potřeby operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF), případně jiných fondů EU, a to na základě dílčích požadavků zadavatele činěných na základě smlouvy (služby rozvoje), a rovněž jejich provoz a podpora v souladu s požadavky zadavatele definovanými smlouvou (služby provozu). Bližší informace viz zadávací dokumentace. CPV kódy: Služby informačních technologií: 72222300-0 Vývoj programového vybavení na zakázku: 72230000-6

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.08.2021