Veřená zakázka

Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2025 - 2028

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní
Zdravotnictví, sociální služby ->  Sociální služby
CPV kódy:
85000000-9 - Zdravotní a sociální péče,
85120000-6 - Lékařská praxe a související služby,
85140000-2 - Různé zdravotnické služby,
85323000-9 - Zdravotnické služby veřejnosti
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Ústeckého kraje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Dle § 110 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách, odpovídá kraj za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území. Prohlídky těl zemřelých, nejde-li o postup dle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o zdravotních službách, jsou povinni podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních službách zajišťovat mimo jiné i poskytovatelé nebo lékaři, se kterými má kraj pro tyto účely uzavřenou smlouvu. Předmětem veřejné zakázky je tedy zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb a mimo výkon činností souvisejících s poskytováním před-nemocniční neodkladné péče v jednotlivých spádových oblastech Ústeckého kraje vymezené územím okresů (viz „místo plnění“). Prohlídky těl zemřelých budou poskytovatelem zajišťovány nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, pokud se nebude jednat o postup podle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o zdravotních službách. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.06.2024