Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje


Kategorie

Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje mimo zdravotnická zařízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: - Zajistit prohlídky těl zemřelých v souladu s § 86 a násl. Zákona o zdravotních službách nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, u všech zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, pokud se nejedná o postup dle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o zdravotních službách. - Za výše uvedeným účelem provozovat telefonní číslo, kterým bude kontaktována osoba poskytovatele určená pro provedení prohlídky, a které bude nepřetržitě dostupné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Telefonní číslo bude vyhrazeno a bude k dispozici pouze zadavateli. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny zejména v obchodních podmínkách – Smlouvě o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje (dále jen „Smlouva“). Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou pro zadavatele poskytovány služby. Činnost podle uzavřené smlouvy bude vybraným dodavatelem vykonávána v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a dalšími aplikovatelnými právními předpisy a normami. Zadavatel si na základě uzavřené Smlouvy o zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje s vybraným dodavatelem vyhrazuje právo objednávat jednotlivými objednávkami ty služby, jež jsou předmětem veřejné zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím skutečným potřebám zadavatele. Jsou-li v zadávacích podmínkách uvedeny jakékoliv údaje o předpokládaném rozsahu poskytovaných služeb, uvádí se pro vyloučení pochybností, že zadavatel nebude povinen objednávat služby, jež jsou předmětem veřejné zakázky, v takto uvedeném či naznačeném předpokládaném rozsahu, ale dle skutečné potřeby. Veřejná zakázka není ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Předmět plnění představuje komplexní funkční celek, u kterého není z technického hlediska vhodné jeho rozdělení a zadání po samostatných částech.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.11.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.