Veřená zakázka

Zajištění organizačních, kontrolních a poradenských služeb

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79400000-8 - Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
Popis:

Poskytování organizačních, kontrolních a poradenských služeb v rámci projektu portálu BusinessInfo.cz, podpora elektronických služeb a produktů CzechTrade, administrace související s vedením portálu BusinessInfo.cz jako Informační systém veřejné správy (IS VS podle zákona č. 365/2000) ve státní příspěvkové organizaci – České agentuře na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „zadavatel“). Specifikace předmětu zakázky: Poskytovatel bude pro CzechTrade poskytovat níže uvedené služby související s rozvojem portálu BusinessInfo.cz především v následujících oblastech: poradenství s administrativou projektu, plánováním, rozpočtováním a kontrolou výdajů a nákladů a dále služby související s administrací elektronických produktů zadavatele: Základní oblasti poskytovaných služeb a poradenství v rámci projektu: - poradenství a organizační služby při finančním plánování a tvorbě rozpočtu, - evidence cash-flow rozpočtu, evidence a kontrola objednávek a výdajů, dokumentace, - poradenské a kontrolní služby v oblasti finančního řízení projektu, - průběžné rešerše a identifikace potenciálních příležitostí pro rozvoj portálu v rámci dotačních programů ESI fondů, - administrativní, organizační a kontrolní činnost související s vedením projektu portálu BusinessInfo.cz mezi Informačními systémy státní správy (IS VS) dle zákona 365/2000 a souvisejícími předpisy a metodikami, - organizační a administrativní služby při zajištění údajů v informačním systému a informační podpora klientům Adresáře exportérů/Klientské zóny, - koordinace obsahových prací na rozvoji dílčích projektů s MPO (především databáze formulářů, Jednotná kontaktní místa, Single Digital Gateway), - příprava podkladů pro komunikaci s vybranými partnery projektu (především Portál veřejné správy, ministerstva, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora, aj.), - poradenství při řízení a koordinaci vybraných dodavatelů pro portál BusinessInfo.cz (především administrativa spojená s dodavatelem obsahu, správy a realizace SW, překladů a dodavateli analytických materiálů), - kontrola finančních dokladů dodavatelů, kontrola evidence redakčních prací a vykazovaných dokladů a předávacích protokolů, publikovaných článků v daném období, - správa fakturačního modulu v redakčním CMS a v software pro projektové řízení redakce spolu se související kontrolou obsahu. Předpoklad rozsahu prací může být mezi 30-35 hod. týdně (resp. cca 125 hod/měsíc) v závislosti na potřebách zadavatele v rámci celého předmětu zakázky pokrývající všechny poptávané a provázané činnosti a předpokládáme min. 1 osobu, která by se předmětu zakázky věnovala.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2021