Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zajištění licenční a systémové podpory aplikací platformy Bentley Systems


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: předmětem veřejné zakázky je poskytování systémové a technické podpory aplikací na platformě Bentley Systems specifikovaných v Příloze 1 Smlouvy (viz příloha č. 4 této výzvy), užívaných Uživatelem v souladu se smlouvou
o programu SELECT ze dne 4. 9. 2003, ve znění dodatků, jejímiž stranami jsou Uživatel
a společnost Bentley Systems Europe B.V., Wegalaan 2, 2132, JC Hoofddorp, Nizozemí.
Ke splnění předmětu plnění této veřejné zakázky se dodavatel zavazuje průběžně poskytovat ve spolupráci s Bentley Systems zadavateli licenční, systémovou a technickou podporu softwarových produktů Bentley, k jejichž užití poskytla oprávněná osoba tvořící součást Bentley Systems licenci.

Systémová a technická podpora bude poskytována k softwarovým produktům Bentley, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy. Dodavatel bude poskytovat licenční, systémovou
a technickou podporu pouze k standardním, nemodifikovaným softwarovým produktům Bentley provozovaným zadavatelem na standardním hardware, tj. hardware, který odpovídá výkonovým, funkčním, případně jiným limitům, stanoveným Bentley Systems, jako nezbytný předpoklad užití produktů Bentley.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.12.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.