Veřená zakázka

Zajištění konektivity pro ZŠ Majakovského

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72411000-4 - Poskytovatelé internetových služeb (ISP)
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo zákon, ale dle pravidel ITI Olomoucké aglomerace a IROP 2021-2027. Předmět plnění veřejné zakázky je věcně podrobně vymezen přílohou č. 4 zadávací dokumentace pod názvem “Technická specifikace“. Předmět plnění této veřejné zakázky je zajištění konektivity na ZŠ Majakovského v Prostějově. Předmět plnění bude realizován v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově“ pod reg. č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0003490, který byl podán do 37. výzvy IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – Základní školy – SC 4.1 (ITI)“. Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i příprava veškeré dokumentace potřebné pro splnění podmínek metodiky Operačního programu IROP 2021-2027, tedy naplnění požadavků pro konektivitu školy a připojení k internetu dle Standardu konektivity škol vydaným MŠMT v aktuální verzi.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.06.2024