Veřená zakázka

Zajištění havarijního stavu silnice III/4774 Úspolka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci stavebních prací spočívajících v zajištění havarijního stavu stávající opěrné zdi pod silnicí III/4774 v obci Morávka, části Úspolka, která zajišťuje stabilitu komunikace v souběhu s vodním tokem Morávka.

Stávající opěrná zděná zeď z kamene je působením vody rozebrána a podemleta. Byla vytvořena nátrž ve vozovce silnice III/4774 v délce přibližně 10,0 m. Rozsah opravy je stanoven v délce přibližně 30,0 m až 10,0 m před a za strženým úsekem, neboť při pochůzce na místem samém bylo zjištěno podemletí těchto částí.

Stavební a související práce budou provedeny v rozsahu:
- Projednání povolení vstupu se správcem toku Morávka, přičemž bude stanoveno vhodné místo pro umístění norné stěny. Zadavatel upozorňuje, že místo stavby se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
- Sesunutá část opěrné stěny bude rozebrána (včetně již podemleté části) a nahrazena kamennou rovnaninou z těžkého lomového kamene o hmotnosti min. 500 kg.
- Vybouraná suť bude odvezena na skládku.
- Část výkopu bude využita pro zpětný zásyp.
- V místě založení opěrné zdi bude vyhloubena rýha 60 cm pod stávající dno toku a bude založena patka šířky 1,5 m (kameny hmotnosti 700 až 1000 kg).
- O patku bude opřena rovnanina, která bude vyskládána do výše konstrukční části vozovky, tj. cca 4,0 m a šířky v koruně 0,90 m. Bude provedeno v délce cca 30,0 m.
- Stavba bude realizována za pomoci 2 bagrů (jeden bude podávat materiál a druhý pracovat v toku). Dovoz kamene bude zajištěn průběžně bez možnosti meziskládky.

Rozsah stavebních prací související s předmětem veřejné zakázky je stanoven jako maximální, celková tonáž bude fakturována na základě dodaných vážních lístků.

Místem plnění je silnice III/4774 obec Morávka, lokalita Úspolka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2024