Veřená zakázka

Zajištění grafických a DTP prací 2024/2025

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79810000-5 - Tiskařské služby
Popis:

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „zadavatel“) zadává veřejnou zakázku na zajištění grafických a DTP prací. Specifikace předmětu zakázky: Grafické práce, DTP práce, předtisková příprava při tvorbě propagačních materiálů CzechTrade, zahrnující jak tiskovou formu, tak formu pro elektronické využití a současně služby copywritera nebo jazykové korektury, tvoří převážně: • Grafické a DTP zpracování nových propagačních materiálů dle jednotného vizuálního stylu CzechTrade (dále jen manuál JVS) - zalamování textů, využívání grafických prvků/stylu CzechTrade, ilustračních fotografií a vektorové grafiky (výběr, retuš, úprava barevnosti a jiné související změny); o Tvorba grafik na základě dodaných textů o Zalamování již existující grafiky do nových rozměrů o Aktualizace stávajících grafických výstupů o Zpracování pozvánek do word šablony, příprava šablon do power point o Zpracování katalogů a záložek na veletrhy z projektů EU dle předem dané grafické předlohy • Zpracování dokumentu Zpráva o činnosti CzechTrade v originálním grafickém stylu; • Zpracování novoročenky CzechTrade v originálním grafickém stylu; • Předtisková příprava: sazba, zlom, příprava grafů a tabulek, úpravy textů, předtiskové jazykové korektury textů (pouze pro české materiály), hypertextové odkazy, příprava tiskových dat; • Služby Art Directora – využívány v případě kreativních nebo koncepčních zadání a u předem dohodnutých materiálů (obvykle novoročenka, Zpráva o činnosti CzechTrade, webové stránky, specifické grafiky); • Služby grafika – většina propagačních materiálu této zakázky (např. inzerce, letáky, grafiky na veletrh, emailové bannery, šablony, pozvánky atd.); • Služby Copywritera – stylistická úprava textů dodaných zadavatelem u vybraných materiálů; • Služby jazykové korektury v českém jazyce, ojediněle v angličtině.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.06.2024