Veřená zakázka

Zajištění grafických a DTP prací 2022/2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79810000-5 - Tiskařské služby
Popis:

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade (dále jen „zadavatel“) zadává veřejnou zakázku na zajištění grafických a DTP prací. Specifikace předmětu zakázky: Grafické práce, DTP práce, předtisková příprava při tvorbě propagačních materiálů CzechTrade, zahrnující jak tiskovou formu, tak formu pro elektronické využití a současně služby copywritera, tvoří převážně: • Grafické a DTP zpracování nových propagačních materiálů dle předem daného jednotného vizuálního stylu CzechTrade (dále jen manuál JVS) - zalamování textů, využívání grafických prvků/stylu CzechTrade, ilustračních fotografií a vektorové grafiky (výběr, retuš, úprava barevnosti a jiné související změny); o Zalamování již existující grafiky do nových formátů (rozměrů) a tvorba nových o Zpracování pozvánek na veletrhy do word šablony o Zpracování A4 katalogů na veletrhy z projektů EU dle předem dané grafické předlohy • Zpracování dokumentu Zpráva o činnosti CzechTrade v originálním grafickém stylu; • Zpracování novoročenky CzechTrade v originálním grafickém stylu; • Nová koncepce grafiky pro webové stránky CzechTrade, včetně návrhů pro jednotlivé dílčí elementy (www.czechtrade.cz, www.czechtradeoffices.com, https://exporters.czechtrade.cz, http://www.designers-database.eu/); • Předtisková příprava: sazba, zlom, příprava grafů a tabulek, úpravy textů, jazykové korektury textů (pouze pro české materiály), hypertextové odkazy, příprava tiskových dat; • Služby Art Directora – využívány v případě kreativních nebo koncepčních zadání a u předem dohodnutých materiálů (obvykle novoročenka, Zpráva o činnosti CzechTrade, nové webové stránky); • Služby grafika – většina propagačních materiálu této zakázky (např. inzerce, letáky, grafiky na veletrh, emailové bannery, šablony, pozvánky atd.); • Služby Copywritera – stylistická úprava textů dodaných zadavatelem u vybraných materiálů; • Služby jazykové korektury v českém jazyce. Dodavatel bude dodržovat schválený jednotný vizuální styl agentury CzechTrade (JVS), viz úložiště: https://czechtrade.brandcloud.pro Ukázka aktuální používané grafiky viz příloha č. 5. Požadovaným výstupem bude většinou tiskové a náhledové PDF, ai, psd, word png, jpg, případně jiná předem dohodnutá forma výstupu (např. výstup pro elektronické použití). U materiálů, které budou v českém jazyce, bude dodavatelem garantována jazyková korektura před odevzdáním dat, výjimka je možná pouze v případě, kdy zadavatel nebude korekturu požadovat. U cizojazyčných materiálů bude korektura realizována až na základě požadavku zadavatele. Předmětem zakázky budou výše vyjmenované grafické a DTP práce na např. těchto nejčastěji používaných propagačních materiálech zadavatele a dalších materiálech vyžadující grafické a DTP zpracování vyplývající z aktuálních potřeb agentury. V závorce jsou uvedené předpokládané (negarantované) druhy a množství těchto materiálů za rok (příklady materiálů): > propagační letáky (15 druhů, z toho 5 druhů v dalších obvykle 6 jazykových mutacích – překlady dodává zadavatel), > Zpráva o činnosti CzechTrade v originální grafice, rozsah obvykle 28+4 stran, rozměr čtverce 210x210 (1 druh), > katalogy pro zahraniční veletrhy (projekty EU – Novumm a Novumm Ket), rozsah cca 12-32 stran (45 druhů), > závěrečná dokumentace pro projekty EU – Novumm, Novumm Ket a Design pro konkurenceschopnost (3 druhy), > propagační plakáty/roll-ups/bannery/cedule/samolepky/kartičky/pozvánky (60 druhů), > inzeráty do tištěných médií, obvykle formát A4 (20 druhů), > bannery a grafiky pro on-line využití (15 druhů), > označení, piktogramy, mapy, komplimentky a další (15 druhů), > vizitky (pro cca 100 zaměstnanců), > přebarvení a resize fotografií (60 druhů), > úpravy a tvorba log CzechTrade (10 druhů), > novoročenka CzechTrade v originální grafice (1 druh), > certifikáty a diplomy, indexy pro kurzy pořádané CzechTrade (5 druhů), > další merkantilní tiskoviny (3 druhy), > interní elektronický časopis CINT, rozsah 12-24 stran (6 vydání), > newsletter na partnery EXPORT NEWS, výstup PDF, rozsah 10-12 stran (4 vydání), > pozvánky ve word šablonách 4-6 stran (100 druhů), > oborové katalogy, rozsah 48-56 stran (3 druhy), > oborové listy (10 druhů), > aktualizace brožury Česká republika 24 stran (1 druh), > grafika pro vybrané reklamní předměty (5 druhů), > interní projekt Exportní aliance CzechTrade – tvorba různých propagačních materiálů dle aktuální potřeby aliance, > nová koncepce grafiky pro webové stránky CzechTrade včetně návrhů pro jednotlivé dílčí elementy (www.czechtrade.cz, www.czechtradeoffices.com, https://exporters.czechtrade.cz, http://www.designers-database.eu) > a další.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2022