Veřená zakázka

Zajištění dotačního financování pro projekt kybernetické bezpečnosti pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
79220000-2 - Finanční služby
Popis:

A. zpracování studie proveditelnosti
Předmětem je zpracování kompletní studie proveditelnosti pro projekt na zajištění kybernetické bezpečnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace jako povinné přílohy k podání žádosti do připravovaného dotačního titulu IROP 2021-2027 pro oblast kybernetické bezpečnosti. Studie bude obsahovat jak část návrhovou/technickou, tak část dotační.
Studie proveditelnosti bude zpracována ve struktuře odpovídající požadavkům dotačního titulu a příslušné výzvy IROP. Pakliže v době realizace plnění nebudou známy přesné požadavky na strukturu studie proveditelnosti dle dotačního titulu IROP 2, bude studie proveditelnosti zpracována ve struktuře odpovídající požadavkům předchozí dotační výzvy, tedy výzvy č. 10 IROP „Kybernetická bezpečnost“ a následně bude dodavatelem upravena dle požadavků nového dotačního titulu IROP.
B. zpracování žádosti o dotaci
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a předložení žádosti o dotaci prostřednictvím IS MS2021+ pro projekt na zajištění kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví Jihomoravského kraje.
Součástí plnění je příprava a kompletace všech povinných příloh a dokumentů; a rovněž veškerá nutná dotační administrace do schválení k podpoře.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytnutí plné součinnosti zadavateli či jeho dodavateli v rámci zpracování dokumentace a projednání žádosti na odbor hlavního architekta eGovernmentu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2022