Veřená zakázka

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidAuto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Přeprava a související služby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
60112000-6 - Služby veřejné silniční dopravy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje, a to zejména v oblasti Jablunkovsko a Třinecko po dobu 10 dopravních let, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Dopravní obslužnost bude v této oblasti zajišťována pomocí autobusů s pohonem na CNG. Podrobnější požadavky na vozidla jsou uvedeny v kapitole „Technické požadavky“. Přílohy č. 4 a 9 Technických a provozních standardů ODIS obsahující informace o systémech Virtuální ODISka a BČK Moravskoslezské karty obsahují důvěrné informace. Zadavatel poskytne příslušnou část zadávací dokumentace dodavatelům v souladu s ust. § 36 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Závazný vzor NDA, tvořící Přílohu č. 17, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.08.2024