Veřená zakázka

Zajištění cateringu a souvisejících služeb pro Anatomický ústav LF MU – rámcová dohoda 2024-2026 - opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stravování a potraviny
CPV kódy:
55500000-5 - Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění cateringu a souvisejících služeb pro Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace.
Účel veřejné zakázky:
Anatomický ústav v rámci své činnosti pořádá vzdělávací kurzy, případně poskytuje zázemí pro pořádání těchto nebo obdobných kurzů. Účastníky těchto kurzů jsou významní odborníci a uznávaní experti na různé oblasti, mnozí z těchto účastníků jsou odborníci ze zahraniční. S ohledem na tyto skutečnosti potřebuje zadavatel zajistit odpovídající, zejména reprezentativní prostředí a s tím související služby pro kvalitní a hladký průběh těchto kurzů.
Účelem veřejné zakázky je proto nezbytné zajistit dostatečně kvalitní catering a související služby pro Anatomický ústav LF MU.
Tyto skutečnosti byly zadavatelem zohledněny v podmínkách této veřejné zakázky. Zadavatel tímto apeluje na dodavatele, aby rovněž konkrétní nabídka a plnění dostatečně reflektovaly zamýšlený účel této veřejné zakázky, pro který je zadávána.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným účastníkem s tím, že v ní budou obsaženy a vymezeny všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.06.2024