Veřená zakázka

Zajištění analytických a organizačních služeb v oblasti statistik návštěvnosti, průzkumů uživatelů, optimalizace digitálního obsahu a online marketingových aktivit

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71620000-0 - Analytické služby
Popis:

Zajištění analytických a poradenských služeb v rámci rozvoje webových a online projektů – zejména rozvoj portálu BusinessInfo.cz za účelem analýzy návštěvnosti a jejího zkvalitňování a optimalizace obsahu, navrhování průzkumů vlastních či externích, plánování marketingových aktivit a kampaní státní příspěvkové organizace – České agentury na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „zadavatel“). Specifikace předmětu zakázky: Poskytovatel bude pro CzechTrade poskytovat níže uvedené služby související se zajištěním analytických a poradenských služeb v rámci rozvoje webových a online projektů – zejména rozvoj portálu BusinessInfo.cz za účelem analýzy návštěvnosti a jejího zkvalitňování a optimalizace obsahu, navrhování průzkumů vlastních či externích, plánování. V rámci rozvoje a provozu celého projektu je potřeba zajistit níže uvedené služby související s podporou rozvoje portálu BusinessInfo.cz v následujících oblastech: - Zpracování reportů a statistické analýzy návštěvnosti a s tím související návrhy na větší efektivitu obsahu portálu a webových stránek zadavatele s následným vyhodnocováním zjištěných dat a návrhem na zlepšení či plánu dalšího rozvoje portálu/webových stránek CzechTrade či online služeb. Práce s Google Analytics a alternativním nástrojem pro měření návštěvnosti dle požadavků Zadavatele. - Analytická činnost vedoucí k optimalizaci nákladů na tvorbu obsahu, zejména s ohledem na návštěvnost a informační potřeby návštěvníků portálu (MSP, podnikatelé s exportním potenciálem, ale i laická veřejnost). Následná analýza a vyhodnocení úspěšnosti daného obsahu na portále. - Návrhy optimalizace obsahu za účelem zvýšení organické návštěvnosti (SEO) na základě požadavků nebo kvantitativních a kvalitativních metodách výzkumu a statistik, zejména s ohledem na informační potřeby uživatelů portálu BusinessInfo.cz a webů CzechTrade. - Zpracování a navrhování průzkumů u uživatelů portálu či webů jak za použití vlastního nástroje, tak ve spolupráci s výzkumnými agenturami dle potřeby. - Podílení se na redesignu a řízení obsahu portálu a jeho částí za použití CMS (redakční/publikační systém), vč. kontroly zpracování z hlediska optimalizace pro vyhledávače. - Zajištění interních marketingových a vizuálních aktivit v souvislosti s posilováním a identifikací značky CzechTrade v rámci webových projektů zadavatele. - Zajištění koordinace výroby audiovizuálních reportáží (poskytovaných jiným dodavatelem), event. samostatné pořízení audiovizuálního záznamu s technickými prostředky zadavatele v případě mimořádné potřeby. - Konzultace při vývoji nových webových stránek a aplikací CzechTrade, podpora interního týmu na denní bázi. - Zajištění vybraných marketingových aktivit portálu, zejména pak online marketingová komunikace na podporu návštěvnosti a znalosti značky v prostředí českého internetu, dále zajištění offline komunikace spojené s provozem portálu a zajištění mediálního povědomí značky BusinessInfo.cz v rámci tzv. mediálních partnerství jako nedílnou součástí běžné marketingové komunikace. - Správa profilů na sociálních sítích a rozvíjení strategie komunikace v rámci sociálních sítí na internetu. - Rozvíjení sítě partnerů portálu v oblasti médií, případně dalších druhů spolupráce. Návrhy a posouzení rozšíření funkcionalit (funkčních modulů) portálu dle potřeb uživatelů, dohled nad technickým zpracováním obsahu portálu (řízení a kontrola technických aspektů redakčních prací a překladů) a kontrola kvality prací dodavatelů obsahu a SW řešení. Předpoklad rozsahu prací může být mezi 30-38 hod. týdně (resp. cca 160 hod/měsíc) v závislosti na potřebách zadavatele v rámci celého předmětu zakázky pokrývající všechny poptávané a provázané činnosti a předpokládáme min. 1 osobu, která by se předmětu zakázky věnovala.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2021