Veřená zakázka

Zabezpečení poskytování služeb při nakládání s odpadními vodami - Rámcová dohoda

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90430000-0 - Likvidace odpadních vod
Popis:

Předmětem tohoto poptávkového řízení je: a) zajištění poskytování služeb při nakládání s odpadními vodami na základě požadavků zadavatele (tj. odvoz odpadních vod, odstraňování odpadních vod vznikajících při provozu čistíren odpadních vod, čištění výhybek, čištění kanalizací atd.), za podmínek stanoveným zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek sjednaných dle specifikace předmětu plnění uvedené v Rámcové dohodě, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace; b) konkrétní rozsah a podmínky požadovaných služeb bude uveden v zadávací dokumentaci jednotlivých dílčích poptávek (tzv. minitendrech) specifikovaných v Prováděcích smlouvách a jejich přílohách. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 3, 10 a 11 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.10.2023